عبدالرحمن بن جمال بن عبدالرحمن العوسی امام و معلم قرآن در مسجد اخلاص در شهر “خبر” در کشور عربستان سعودی می باشد.ایشان در ۵ مه ۱۹۸۰ میلادی متولد شد. وی در سال ۱۴۳۶ ه.ق از طریق شبکه های اجتماعی بعد از پخش تلاوت ایشان در نماز تراویح در مسجدعلی بن ابی طالب شهر “احساء” بود.

 

توجه: برای دانلود تلاوت بر روی علامت تحميل mp3 سورة النّاس و برای گوش دادن به تلاوت روی علامت  کلیک کنید.

 

   سورة الفاتحة
تحميل mp3 سورة الفاتحة
   سورة البقرة
تحميل mp3 سورة البقرة
   سورة آل عمران
تحميل mp3 سورة آل عمران
   سورة النساء
تحميل mp3 سورة النساء
   سورة المائدة
تحميل mp3 سورة المائدة
   سورة الأنعام
تحميل mp3 سورة الأنعام
   سورة الأعراف
تحميل mp3 سورة الأعراف
   سورة الأنفال
تحميل mp3 سورة الأنفال
   سورة التوبة
تحميل mp3 سورة التوبة
   سورة يونس
تحميل mp3 سورة يونس
   سورة هود
تحميل mp3 سورة هود
   سورة يوسف
تحميل mp3 سورة يوسف
   سورة الرعد
تحميل mp3 سورة الرعد
   سورة إبراهيم
تحميل mp3 سورة إبراهيم
   سورة الحجر
تحميل mp3 سورة الحجر
   سورة النحل
تحميل mp3 سورة النحل
   سورة الإسراء
تحميل mp3 سورة الإسراء
   سورة الكهف
تحميل mp3 سورة الكهف
   سورة مريم
تحميل mp3 سورة مريم
   سورة طه
تحميل mp3 سورة طه
   سورة الأنبياء
تحميل mp3 سورة الأنبياء
   سورة الحج
تحميل mp3 سورة الحج
   سورة المؤمنون
تحميل mp3 سورة المؤمنون
   سورة النّور
تحميل mp3 سورة النّور
   سورة الفرقان
تحميل mp3 سورة الفرقان
   سورة الشعراء
تحميل mp3 سورة الشعراء
   سورة النّمل
تحميل mp3 سورة النّمل
   سورة القصص
تحميل mp3 سورة القصص
   سورة العنكبوت
تحميل mp3 سورة العنكبوت
   سورة الرّوم
تحميل mp3 سورة الرّوم
   سورة لقمان
تحميل mp3 سورة لقمان
   سورة السجدة
تحميل mp3 سورة السجدة
   سورة الأحزاب
تحميل mp3 سورة الأحزاب
   سورة سبأ
تحميل mp3 سورة سبأ
   سورة فاطر
تحميل mp3 سورة فاطر
   سورة يس
تحميل mp3 سورة يس
   سورة الصافات
تحميل mp3 سورة الصافات
   سورة ص
تحميل mp3 سورة ص
   سورة الزمر
تحميل mp3 سورة الزمر
   سورة غافر
تحميل mp3 سورة غافر
   سورة فصّلت
تحميل mp3 سورة فصّلت
   سورة الشورى
تحميل mp3 سورة الشورى
   سورة الزخرف
تحميل mp3 سورة الزخرف
   سورة الدّخان
تحميل mp3 سورة الدّخان
   سورة الجاثية
تحميل mp3 سورة الجاثية
   سورة الأحقاف
تحميل mp3 سورة الأحقاف
   سورة محمد
تحميل mp3 سورة محمد
   سورة الفتح
تحميل mp3 سورة الفتح
   سورة الحجرات
تحميل mp3 سورة الحجرات
   سورة ق
تحميل mp3 سورة ق
   سورة الذاريات
تحميل mp3 سورة الذاريات
   سورة الطور
تحميل mp3 سورة الطور
   سورة النجم
تحميل mp3 سورة النجم
   سورة القمر
تحميل mp3 سورة القمر
   سورة الرحمن
تحميل mp3 سورة الرحمن
   سورة الواقعة
تحميل mp3 سورة الواقعة
   سورة الحديد
تحميل mp3 سورة الحديد
   سورة المجادلة
تحميل mp3 سورة المجادلة
   سورة الحشر
تحميل mp3 سورة الحشر
   سورة الممتحنة
تحميل mp3 سورة الممتحنة
   سورة الصف
تحميل mp3 سورة الصف
   سورة الجمعة
تحميل mp3 سورة الجمعة
   سورة المنافقون
تحميل mp3 سورة المنافقون
   سورة التغابن
تحميل mp3 سورة التغابن
   سورة الطلاق
تحميل mp3 سورة الطلاق
   سورة التحريم
تحميل mp3 سورة التحريم
   سورة الملك
تحميل mp3 سورة الملك
   سورة القلم
تحميل mp3 سورة القلم
   سورة الحاقة
تحميل mp3 سورة الحاقة
   سورة المعارج
تحميل mp3 سورة المعارج
   سورة نوح
تحميل mp3 سورة نوح
   سورة الجن
تحميل mp3 سورة الجن
   سورة المزّمّل
تحميل mp3 سورة المزّمّل
   سورة المدّثر
تحميل mp3 سورة المدّثر
   سورة القيامة
تحميل mp3 سورة القيامة
   سورة الإنسان
تحميل mp3 سورة الإنسان
   سورة المرسلات
تحميل mp3 سورة المرسلات
   سورة النبأ
تحميل mp3 سورة النبأ
   سورة النازعات
تحميل mp3 سورة النازعات
   سورة عبس
تحميل mp3 سورة عبس
   سورة التكوير
تحميل mp3 سورة التكوير
   سورة الإنفطار
تحميل mp3 سورة الإنفطار
   سورة المطففين
تحميل mp3 سورة المطففين
   سورة الإنشقاق
تحميل mp3 سورة الإنشقاق
   سورة البروج
تحميل mp3 سورة البروج
   سورة الطارق
تحميل mp3 سورة الطارق
   سورة الأعلى
تحميل mp3 سورة الأعلى
   سورة الغاشية
تحميل mp3 سورة الغاشية
   سورة الفجر
تحميل mp3 سورة الفجر
   سورة البلد
تحميل mp3 سورة البلد
   سورة الشمس
تحميل mp3 سورة الشمس
   سورة الليل
تحميل mp3 سورة الليل
   سورة الضحى
تحميل mp3 سورة الضحى
   سورة الشرح
تحميل mp3 سورة الشرح
   سورة التين
تحميل mp3 سورة التين
   سورة العلق
تحميل mp3 سورة العلق
   سورة القدر
تحميل mp3 سورة القدر
   سورة البينة
تحميل mp3 سورة البينة
   سورة الزلزلة
تحميل mp3 سورة الزلزلة
   سورة العاديات
تحميل mp3 سورة العاديات
   سورة القارعة
تحميل mp3 سورة القارعة
   سورة التكاثر
تحميل mp3 سورة التكاثر
   سورة العصر
تحميل mp3 سورة العصر
   سورة الهمزة
تحميل mp3 سورة الهمزة
   سورة الفيل
تحميل mp3 سورة الفيل
   سورة قريش
تحميل mp3 سورة قريش
   سورة الماعون
تحميل mp3 سورة الماعون
   سورة الكوثر
تحميل mp3 سورة الكوثر
   سورة الكافرون
تحميل mp3 سورة الكافرون
   سورة النصر
تحميل mp3 سورة النصر
   سورة المسد
تحميل mp3 سورة المسد
   سورة الإخلاص
تحميل mp3 سورة الإخلاص
   سورة الفلق
تحميل mp3 سورة الفلق
   سورة النّاس
تحميل mp3 سورة النّاس