کاری از سنت دانلود

مصحف ترتیل شیخ رعد محمد الکردی

دانلود این تلاوت

تلاوات قاری صلاح البدیر + نرم افزار

دانلود این تلاوت

شیخ ودیع الیمنی | سوره مریم ۱ تا ۲۱

دانلود این تلاوت

مصحف مرتل قاری محمد البراک

دانلود این تلاوت

مجموعه تلاوات «شیخ فهد الکندری» + زندگینامه

دانلود این تلاوت

مصحف مرتل «فارس عباد» + زندگینامه

دانلود این تلاوت

مصحف ترتیل عبدالله المطرود + زندگینامه

دانلود این تلاوت

مصحف ترتیل قاری عبدالباسط محمد عبدالصمد + زندگینامه

دانلود این تلاوت

ترتیل کامل قاری”صلاح الهاشم” + زندگینامه

دانلود این تلاوت

مصحف ترتیل قاری عبدالرحمن بن جمال العوسی + زندگینامه

دانلود این تلاوت